Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
en-GB

SNES bidragsformer

Utlysning våren 2019

Europanätverkets styrelse har i vanlig ordning avsatt medel för främjande av vistelser i andra forskningsmiljöer. Bidrag ges företrädesvis till doktorander och nyligen disputerade forskare. Styrelsen har beslutat att SNES medlemmar ska prioriteras men bidrag kan även ges till icke-medlemmar om särskilda skäl föreligger, såsom aktivt deltagande i SNES-finansierade aktiviteter.

I mån av resurser kan nätverket även bevilja medel för andra nätverksaktiviteter, t.ex. för anordnande av workshops och seminarier med teman som överensstämmer med nätverkets målsättningar.

Motiverad ansökan, som i doktoranders fall bör innehålla intyg från handledare, skickas till styrelsen för nätverket med email och post till:

 

snes@statsvet.uu.se

 

SNES

Att. Karin Leijon

Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet

Box 514

751 20 Uppsala

Ansökan sker vid två tillfällen årligen: den 25 februari respektive 15 september.

Eventuella frågor om Europanätverkets bidragsformer besvaras av styrelsens ledamöter på respektive institution.