SNES bidragsformer

Utlysning

Europanätverkets styrelse avsätter årligen medel för främjande av vistelser i andra forskningsmiljöer utanför Sveriges gränser. Vistelsens längd ska vara en månad eller längre. Bidrag ges företrädesvis till doktorander och nyligen disputerade forskare. Styrelsen har beslutat att SNES medlemmar ska prioriteras men bidrag kan även ges till icke-medlemmar om särskilda skäl föreligger, såsom aktivt deltagande i SNES-finansierade aktiviteter. I mån av resurser kan nätverket även bevilja medel för andra nätverksaktiviteter, t.ex. för anordnande av workshops och seminarier med teman som överensstämmer med nätverkets målsättningar. Medel ges inte till kurser, konferenser eller fältstudier.

Ansökan sker vid två tillfällen årligen, sista ansökningsdag är den 15 februari respektive 15 september.

Motiverad ansökan, budget, inbjudan från universitet där gästvistelsen ska ske, motivering av forskningsprojektets och vistelsens Europakoppling samt i doktoranders fall intyg från handledare skickas till styrelsen för nätverket med e-post till: snes@statsvet.uu.se

alternativt via vanlig post till:

SNES
Att. Per Ekman
Statsvetenskapliga institutionen
Uppsala universitet  Box 514 
751 20 Uppsala

Eventuella frågor om Europanätverkets bidragsformer besvaras av styrelsens ledamöter på respektive institution.

Senast uppdaterad: 2023-08-22