SNES bidragsformer

Utlysning

Europanätverkets styrelse avsätter årligen medel för främjande av vistelser i andra forskningsmiljöer. Bidrag ges företrädesvis till doktorander och nyligen disputerade forskare. Styrelsen har beslutat att SNES medlemmar ska prioriteras men bidrag kan även ges till icke-medlemmar om särskilda skäl föreligger, såsom aktivt deltagande i SNES-finansierade aktiviteter. I mån av resurser kan nätverket även bevilja medel för andra nätverksaktiviteter, t.ex. för anordnande av workshops och seminarier med teman som överensstämmer med nätverkets målsättningar.

Ansökan sker vid två tillfällen årligen, sista ansökningdag är den 15 februari respektive 15 september.

Motiverad ansökan, som i doktoranders fall bör innehålla intyg från handledare och inbjudan från universitet där gästvistelsen ska ske, skickas till styrelsen för nätverket med e-post till: snes@statsvet.uu.se

alternativt via vanlig post till:

SNES
Att. Per Ekman
Statsvetenskapliga institutionen
Uppsala universitet  Box 514 
751 20 Uppsala

Eventuella frågor om Europanätverkets bidragsformer besvaras av styrelsens ledamöter på respektive institution.