Om nätverket

Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) är en organisation som binder samman svensk statsvetenskaplig universitetsforskning med fokus på europeiska frågeställningar. SNES ingår som ett av tre nätverk i regeringens satsning på Europaforskning. För att främja framväxandet av en bred förankrad Europaforskning beslutade riksdagen i samband med budgetpropositionen 1996/97:1 att avsätta medel för att bygga upp en nationell nätverksstruktur inom ekonomi, juridik och statsvetenskap. Nätverkets verksamhet finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Nätverket är öppet för forskare, studenter och andra med ett särskilt intresse för Europaforskning.

SNES består av tolv medlemsinstitutioner vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Södertörns Högskola, Linköping universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet, Högskolan i Dalarna samt Mittuniverstitet. Nätverket inkluderar ett hundrafemtiotal aktiva forskare, studenter och andra Europaintresserade personer.

SNES verkar för att främja statsvetenskaplig universitetsforskning i Sverige med fokus på Europeiska frågeställningar, samt att gynna utbyten mellan forskare och doktorander verksamma inom ämnesområdet. Nätverket har som övergripande målsättning att skapa goda förutsättningar för forskning och forskarutbildning som faller inom statsvetenskapligt inriktad Europaforskning, samt att sprida forskningsresultat till en bredare allmänhet bland annat genom att medverka i utgivningen av årsboken Europaperspektiv.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2021-2022 Pdf, 285 kB.

Verksamhetsberättelse 2019-2020 Pdf, 125 kB.

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Pdf, 416 kB.

 

Kontakt

 • Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap
  Att: Per Ekman
  Statsvetenskapliga institutionen
  Uppsala universitet
  Box 514
  751 20 Uppsala
 •  
 • E-postadress: snes@statsvet.uu.se

Utskick

Om du önskar få utskick från Nätverket om kommande aktiviteter och annan information om statsvetenskaplig Europaforskning, skicka ett mail till snes@statsvet.uu.se.