SNES bidragsformer

Utlysning

Europanätverkets styrelse avsätter årligen medel för främjande av vistelser i andra forskningsmiljöer utanför Sveriges gränser. Vistelsens längd ska vara en månad eller längre. Bidrag ges företrädesvis till doktorander och nyligen disputerade forskare. Styrelsen har beslutat att SNES medlemmar ska prioriteras men bidrag kan även ges till icke-medlemmar om särskilda skäl föreligger, såsom aktivt deltagande i SNES-finansierade aktiviteter. I mån av resurser kan nätverket även bevilja medel för andra nätverksaktiviteter, t.ex. för anordnande av workshops och seminarier med teman som överensstämmer med nätverkets målsättningar. Medel ges inte till kurser, konferenser eller fältstudier.

Ansökan sker vid två tillfällen årligen, sista ansökningsdag är den 15 februari respektive 15 september.

Motiverad ansökan, budget, inbjudan från universitet där gästvistelsen ska ske, motivering av forskningsprojektets och vistelsens Europakoppling samt i doktoranders fall intyg från handledare skickas till styrelsen för nätverket med e-post till: snes@statsvet.uu.se

alternativt via vanlig post till:

SNES
Att. Per Ekman
Statsvetenskapliga institutionen
Uppsala universitet Box 514
751 20 Uppsala

Eventuella frågor om Europanätverkets bidragsformer besvaras av styrelsens ledamöter på respektive institution.

Kontakt

 • Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap
  Att: Per Ekman
  Statsvetenskapliga institutionen
  Uppsala universitet
  Box 514
  751 20 Uppsala
 •  
 • E-postadress: snes@statsvet.uu.se

Utskick

Om du önskar få utskick från Nätverket om kommande aktiviteter och annan information om statsvetenskaplig Europaforskning, skicka ett mail till snes@statsvet.uu.se.