Nätverket för statsvetenskaplig Europaforskning

Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) är ett universitetsbaserat forskningsnätverk som arbetar för att sprida kunskap om europeiska frågor till forskare och allmänheten. Läs mer

Om nätverket

Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) verkar för att främja statsvetenskaplig universitetsforskning i Sverige med fokus på europeiska frågeställningar, att gynna utbyten mellan forskare och doktorander verksamma inom ämnesområdet samt att sprida forskningsresultat till en bredare allmänhet.

SNES ingår som ett av tre nätverk i regeringens satsning för att främja framväxandet av en bred förankrad Europaforskning från år 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten.

NÄTVERKETS MEDLEMMAR

SNES består av tolv medlemsinstitutioner vid Uppsala universitet, Malmö universitet, Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Karlstads universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Mittuniversitetet och Södertörns högskola.

Senast uppdaterad: 2023-12-18